REGULAMIN

usług psychoterapeutycznych

(Regulamin obowiązuje  od 7 grudnia 2020 roku.)

 1. Agnieszka Adamczyk – Psychoterapia i Rozwój świadczy usługi psychoterapii
  i psychoedukacji.
 2. Specjalista zobowiązany jest do świadczenia usług według swojej najlepszej wiedzy i standardów.
 3. Odpowiedzialność zawodowa jest regulowana przepisami Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 4. Dokumentacja prowadzonych procesów terapeutycznych jest chroniona przed dostępem osób postronnych.
 5. Psychoterapeuta i klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad kontraktu i regulaminu.
 6. Klient ma prawo odwołać sesję raz w roku, za którą nie są pobierane opłaty.
 7. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę nie są pobierane opłaty. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. Przerwa dwutygodniowa w terapii i brak informacji dot. Nieobecności, jest traktowane jako rezygnacja z terapii.
 8. Specjalista ma prawo odmówić udzielenia pomocy, w sytuacji gdy wymagana jest pomoc innego rodzaju lub łamane są ustalenia regulaminu.
 9. Psychoterapeuta ma prawo i obowiązek korzystania z superwizji oraz szkoleń.
 10. W przypadku nagrywania sesji terapeutycznej, psychoterapeuta zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody klienta. Klient ma prawo odmówić nagrywania sesji.
 11. W stanach zagrożenia zdrowia i życia klienta lub innych osób, terapeuta ma prawo zatrzymać klienta w gabinecie i wezwać służby ratownicze, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dn.19.08.1994r.
 12. Psychoterapeutę i klienta obowiązuje kontrakt zawarty ustnie, który może nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 13. Psychoterapeuta ma prawo do 2-4 tygodni urlopu o czym informuje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 14. Przy sporządzaniu dokumentacji psychoterapeuta ma prawo zweryfikować dane osobowe z dokumentem tożsamości klienta.
 15. Zaświadczenie o korzystaniu z psychoterapii jest wydawane odpłatnie na życzenie pacjentów w przypadku gdy odbyły się co najmniej 3 wizyty.
 16. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO z dn. 27.04.2017r