Regulamin

REGULAMIN

usług psychoterapeutycznych

„System”- Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

(Regulamin obowiązuje  od 1 stycznia 2021 roku.)

 1. System- Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju jest placówką świadczącą usługi psychoterapii i psychoedukacji.
 2. Specjaliści są zobowiązani do świadczenia usług według ich najlepszej wiedzy
  i standardów.
 3. Odpowiedzialność zawodowa jest regulowana przepisami Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, który posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 4. Dokumentacja prowadzonych procesów terapeutycznych jest chroniona przed dostępem osób postronnych i udostępniana do osobistego wglądu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Psychoterapeuci i klienci ośrodka zobowiązani są do przestrzegania zasad kontraktu i regulaminu.
 6. Klient ma prawo odwołać sesję raz w roku, za którą
  nie są pobierane opłaty.
 7. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę nie są pobierane opłaty. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 8. Specjaliści ośrodka mają prawo odmówić udzielenia pomocy, w sytuacji gdy wymagana jest pomoc innego rodzaju lub łamane są ustalenia regulaminu.
 9. Psychoterapeuci mają prawo i obowiązek korzystania z superwizji.
 10. W przypadku nagrywania sesji terapeutycznej, psychoterapeuta zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody klienta. Klient ma prawo odmówić nagrywania sesji.
 11. W stanach zagrożenia zdrowia i życia klienta lub innych osób, terapeuta ma prawo zatrzymać klienta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, zgodnie
  z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dn.19.08.1994r.
 12. Psychoterapeutę i klienta obowiązuje kontrakt zawarty ustnie, który może nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 13. Psychoterapeuci mają prawo do 2-4 tygodni urlopu o czym informują
  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 14. Przy sporządzaniu dokumentacji psychoterapeuci ośrodka mają prawo zweryfikować dane osobowe z dokumentem tożsamości klienta.
 15. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO z dn. 27.04.2017r.

 

 

REGULAMIN

prowadzenia szkoleń i warsztatów

„System”- Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

(Regulamin obowiązuje  od 1 stycznia 2021 roku.)

 1. System- Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju jest placówką świadczącą usługi psychoterapii i psychoedukacji.
 2. Podstawowymi zadaniami jest realizowanie usług psychoterapii, szkoleń
  i warsztatów.
 3. Specjaliści są zobowiązani do świadczenia usług według ich najlepszej wiedzy
  i standardów.
 4. Uczestnik, który ukończył szkolenie/warsztat ma prawo do otrzymania zaświadczenia.
 5. Zasady uczestnictwa w warsztatach regulują wewnętrzne kontrakty grupowe, które są ustalane każdorazowo dla danej grupy.
 6. Zasady korzystania z sal szkoleniowych i innych pomieszczeń są wewnętrznym dokumentem ośrodka, z którym uczestnicy są zapoznawani przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Sala szkoleniowa, gabinety, pomieszczenia sanitarne są własnością
 8. Kaliny Grela „Miejsce Rozwoju Komorów”, którego ośrodek jest najemcą.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO z dn. 27.04.2017r.