OFERTA

Stuffy young mother with blond hair sitting on sofa and gesturing hands while speaking claims to father at therapy session, sad son listening to quarrel of parents

Psychoterapia rodzinna

to spotkania dla całej rodziny, rodziców i dzieci. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, gdy któryś z członków rodziny cierpi. W trakcie cyklu sesji terapeuta zaprasza do spojrzenia poza zewnętrzne zachowania na to, jak każdy z członków rodziny, postrzega, interpretuje i konstruuje swoje doświadczenie życia w obrębie rodziny. Prof. Bogdan de Barbaro mówi: „Terapia adresowana jest do systemu, ale z nadzieją, że dzięki jego naprawie poprawi się sytuacja jednostki”.

*oferta również on-line


Annoyed couple talking to a marriage counselor during therapy

Terapia par

to cykl spotkań dla dwojga osób, którzy chcą uzdrowić łączącą ich relację lub potrzebują pomocy w podjęciu decyzji o rozstaniu. Spotkania służą nazwaniu celu ważnego dla obojga partnerów i dokonywaniu zmian, na drodze dialogu, nazywania swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań. W trakcie sesji terapeuta nie daje gotowych rozwiązań, lecz razem z parą dąży do znalezienia wyjścia, które będzie służące tym konkretnym osobom.

*oferta również on-lineYoung worried woman touching her head during psychotherapy

Psychoterapia dzieci
i młodzieży

to cykl regularnych spotkań, podczas których pracujemy nad trudnościami jakich doświadcza dziecko lub dorastający młody człowiek, np. w sytuacji okołorozwodowej rodziców, śmierci kogoś bliskiego, pojawienia się nowego członka rodziny, przemocy, konfliktów rówieśniczych, trudności wieku dojrzewania i innych zmian w życiu dziecka..

*oferta również on-lineClose-up of woman's hands during counseling meeting with a professional therapist. Box of tissues and a hand of counselor blurred in the front.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

to cykl regularnych spotkań, których celem jest poznanie swoich potrzeb, emocji, myśli, a także praca nad poszukiwaniem lepszych sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami. Jest to profesjonalna pomoc klientowi w przezwyciężaniu kryzysów życiowych. To rodzaj szczególnej relacji między klientem a terapeutą, opartej na zaufaniu i akceptacji, podczas której możesz pracować nad:

– trudnościami przeżywanymi w swojej relacji lub trudnościami w nawiązaniu nowej,
– kryzysem spowodowanym zdradą,
– żałobą po odejściu bliskiej osoby,
– traumą, trudnymi doświadczeniami,
– problemami w relacjach z rodziną pochodzenia,
– huśtawkami nastroju,
– niską samooceną,
– fobią, lękami,
– agresją,
– depresją i chorobą dwubiegunową,
– objawami psychosomatycznymi,
– i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty.

*oferta również on-line

rear view of female counselor cheering up upset teenage girl on family therapy session in office

Konsultacje wychowawcze

spotkania służące wzmocnieniu rodzica w jego roli. Podczas spotkań rodzice/opiekunowie nabywają nowych umiejętności wychowawczych, podnoszą kompetencje rodzicielskie. Spotkania służą także budowaniu pozytywnego obrazu siebie jako rodzica.

*oferta również on-line


workshop-2Z6W92Q

Warsztaty i szkolenia

tę formę współpracy kierujemy do grup, firm, instytucji, a także szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Tematyka warsztatów jest odpowiednio dopasowywana do oczekiwań klientów, jednak zazwyczaj prowadzimy zajęcia szeroko pojętej psychoedukacji (dla dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów). Warsztat daje wyjątkową możliwość przećwiczenia nowo nabytych umiejętności.

*oferta również on-line