Agnieszka Adamczyk

Jako psychoterapeuta systemowy towarzyszę osobom w drodze zmian i odkrywania na nowo siebie i swoich zasobów. „To w rodzinie powstaje człowiek” powiedziała Virginia Satir. Zatem jednostka ludzka nigdy nie jest oderwana od systemu w którym wzrasta. Wierzę, że w każdym z nas istnieje potencjał do rozwoju i wzrostu, a równocześnie, jak twierdził Erik Erikson „każdy kryzys jest szansą na nowe, lepsze życie”. Towarzysząc osobie w procesie terapii, pomagam mu poszukiwać jego własnego sensu i celu.

Udzielam pomocy terapeutycznej  oraz konsultacji osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. Pracuję indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, z parami oraz całymi rodzinami, towarzysząc im w drodze do nadania nowego znaczenia i sensu ich trudności.

Na co dzień prowadzę swoją praktykę jako psychoterapeuta i pedagog pracując w szkole średniej. Jestem koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w liceum ogólnokształcącym.

Pomagam osobom w różnorodnych kryzysach życiowych. Wspieram moich klientów w sytuacjach depresji i wycofania, procesu żałoby, lęku, osamotnienia, choroby a także rozstań (m.in. rozwodu, separacji), gdy szukają  nowych rozwiązań i celu swojej drogi życiowej.

Towarzyszę klientom w sytuacjach około rozwodowych, pomagam ofiarom przemocy domowej (również dzieciom), pracując indywidualnie. Mam doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych Niebieskiej Karty.

Pracuję z młodzieżą w obszarze przeżywanych trudności w okresie dorastania, obniżonego nastroju, wycofania oraz problemów szkolnych. Udzielam wsparcia rodzicom w ich trudnościach wychowawczych. Współprowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Uzyskałam Certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego nr 148/2023 Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogiki, Studia Podyplomowe Edukacji Wczesnoszkolnej i Terapii Pedagogicznej, Kurs Podstawowy i Zaawansowany  z zakresu terapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyłam szkolenie z zakresu systemowo-integracyjnej terapii i doradztwa dla par pod kierunkiem Toma Levolda.

Odbyłam staż psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ukończyłam cykl szkoleń „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby  dzieci do nas mówiły?”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Nastolatek” oraz liczne szkolenia doskonalące  w obszarze pracy z młodym człowiekiem i jego rodziną.

Regularnie poddaję swoją pracę superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.